Завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

Тематика контрольних робіт

Варіант 1.

2. Необхідність створення казначейства України

3. Відкриття рахунків для зарахування надходжень та режим їх дії

4. Порядок зарахування коштів до загальнообов’язкового пенсійного фонду

Варіант 2.

1. Становлення та розвиток державного казначейства України

2. Розподіл доходів бюджету за встановленими нормативами

3. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна

Варіант 3.

  1. Касове виконання бюджету – важливий елемент процесу виконання бюджету.
  2. Повернення помилково та надмірно зарахованих до бюджетів платежів
  3. Казначейське обслуговування Фонду соціального захисту інвалідів

Варіант 4.

  1. Діючі системи касового виконання бюджету.
  2. Відшкодування платникам податку на додану вартість
  3. Суть державного боргу

Варіант 5.

  1. Переваги фінансової системи над банківською щодо касового виконання Державного бюджету
  2. Зарахування платежів, що справляються митними органами
  3. Граничний розмір державного внутрішнього і зовнішнього боргу

Варіант 6.

1. Організаційна структура державного казначейства

2 Порядок обслуговування бюджетів за видатками

3. Управління державним боргом

Варіант 7.

1. Функції та завдання державного казначейства

2. Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів

3. Порядок відображення операцій за борговими зобов’язаннями держави

Варіант 8.

1.Учасники бюджетного процесу

2. Організація роботи щодо доведення бюджетних асигнувань

3. Управління державним боргом

Варіант 9.

1. Органи оперативного управління бюджетними коштами

2. Затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів

3. Порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу

Варіант 10.

1. Органи грошово-кредитного регулювання

2. Облік та контроль зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

3. Відносини України з міжнародними фінансовим інститутами

Варіант 11.1. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

2. Порядок виділення бюджетних асигнувань

3. Облікова політика Державного казначейства

Варіант 12.

1. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу

2. Порядок відкриття асигнувань на погашення зобов’язань розпорядникам бюджетних коштів

3. Система бух обліку виконання бюджетів та фінансової звітності


1910375534830876.html
1910402038925800.html
    PR.RU™