Правила запису арифметичних виразів

1. Не можна опускати знак множення.

2. АВ записується в рядок. Наприклад, записують як (a+b)/c.

3. Послідовність виконання дій:

- обчислення функцій;

- множення, ділення, mod;

- додавання віднімання.

Наприклад: 1)

2)

Слід зазначити, що змінити зазначений порядок обчислень можна за допомогою дужок, при цьому кількість дужок, що відкриваються й закриваються у виразі повинна бути однаковою.

Логічні вирази (ЛВ)- це сукупність логічних констант, логічних змінних, порівнянь, функцій логічного типу, з'єднаних логічними операціями. Результатом обчислення ЛВ може бути True або False.

Наприклад: 1) x < a+c 2) x*y 0

Строкові (текстові) вирази - сукупність строкових констант, строкових змінних, строкових функцій, з'єднаних операцією об'єднання &. Строкова константа (рядок) - це послідовність символів, розташованих в лапках. Строкові змінні (мають тип String) приймають значення строкових констант. Наприклад:

1)"Мені " & "двадцять " & "років"

2) Dim a As String, b As String, c As String

a=”Мені “ : c=”двадцять років”

c=a & b

Якщо вираз містить операції різних типів, то першими виконуються арифметичні операції, потім - операції порівняння, останніми - логічні операції.


1910488465192358.html
1910560819147622.html
    PR.RU™