Туроператори

В повсякденній практиці важко визначити чітку відмінність між туроператором і турагентом, оскільки обидва види фірм можуть вирішувати схожі задачі. Звичайно, туристське підприємство може бути одночасний і турагентом, і туроператором. Наприклад, фірма розробляє маршрути як туроператор і продає їх туристам і іншим агентствам. В той же час ця ж фірма як турагент придбаває тури у інших фірм і продає їх туристам.

Туроператори виконують ведучу роль в туризмі, оскільки саме вони (на відміну від турагентів) займаються формуванням основних і додаткових послуг в єдиний туристський продукт, який потім реалізують споживачу через агентську сіть. Схема роботи туроператора представлена на мал. 7.3

Функції туроператора на ринку практично співпадають з діяльністю підприємств оптової торгівлі. Він закупляє в значних об'ємах послуги підприємств туристської індустрії (готелів, ресторанів і т. д.), комплектує з них власні програми турів і здійснює їх реалізацію через посередників (турагентів) або напряму споживачам.

Інтенсивний розвиток індустрії туризму, виникнення і посилення конкуренції вплинули на структуру туроператорів і зумовили їх подальшу спеціалізацію.

По виду діяльностірозрізняють:

- операторів масового ринку, що продають велике число турпакетів, в яких часто використовуються чартерні авіарейси в певні місця призначення (головним чином в місця призначення масового туризму);

- спеціалізованих операторів, які спеціалізуються на певному продукті або сегменті ринку (на певній країні, на певному виді туризму і т. д.). У свою чергу, спеціалізовані оператори підрозділяються на туроператорів:

а) спеціального інтересу (наприклад, спортивно-пригодницький туризм, організація Сафарі в Африці і ін.);

б) спеціального місця призначення (наприклад, Англія, Франція і т. д.);

в) певної клієнтури (молодіжні, бізнес-тури, сімейні тури і т. д.);

г) спеціальних місць розміщення {наприклад, будинки відпочинку, турбази і т. д.);

д) використовуючих певний вид транспорту (авіаційний транспорт, теплоходи, потяги, автобуси).По місцю діяльностірозрізняють:

- місцевих (внутрішніх) операторів, орієнтуючих турпакети в межах країни походження;

- виїзних операторів, орієнтуючих турпакети на зарубіжні країни;

- операторів на прийомі, що базуються в місці призначення (країні призначення) і обслуговуючих іноземних туристів, що прибувають, на користь інших операторів і агентів.

Крім того, в більш загальному значенні туроперейтинга прийнято розділяти туроператорів на ініціативних і рецептивних.

Ініціативні туроператори— це оператори, що відправляють туристів за рубіж або в інші регіони за домовленістю з приймаючими (рецептивними) операторами або напряму з туристськими підприємствами. Відмінністю їх від туристських агентств, що займаються виключно продажем чужих турів, є те, що вони займаються комплектацією туристського продукту, що складається (по нормах Всесвітньої туристської організації) з не менше ніж трьох послуг: розміщення, транспортування туристів і будь-яка інша послуга, не пов'язана з першими двома.

Класичний ініціативний туроператор формує складні маршрутні тури, комплектуючи їх з послуг місцевих туроператорів в різних місцях відвідин (по маршруту), забезпечує проїзд до місця початку подорожі і назад, організовує надання внутрішньомаршрутного транспорту. До таких туроператорів відносяться виїзні туроператори і внутрішні туроператори, що займаються відправкою внутрішніх туристів в інші регіони своєї країни.

Рецептивні туроператори— це туроператори на прийомі, комплектуючі тури і програми обслуговування в місці прийому і обслуговування туристів, використовуючи прямі договори з постачальниками послуг (готелями, підприємствами харчування, розважальними установами і т. д.). До такої форми туроперейтинга відносяться туроператори на прийомі і внутрішні туроператори, обслуговуючі своїх громадян також на прийомі.

Розглянемо склад основних функцій туроператора.

1. Вивчення потреб потенційних туристів на тури і туристські програми.

2. Складання перспективних програм обслуговування, турів і апробація їх на ринку з метою виявлення відповідності потребам туристів.

3. Взаємодія на договірній основі з:

- готелями — на надання туристам місць мешкання;

- підприємствами живлення — по наданню туристам живлення;

- транспортними підприємствами, фірмами і компаніями надання транспортного обслуговування туристів;

- екскурсійними фірмами, музеями, виставковими залами, парками і іншими закладами — по наданню туристам екскурсійного обслуговування;

- фірмами, що надають різні побутові послуги, — на відповідне обслуговування туристів;

- адміністрацією спортивних споруд — на можливість для туристів користуватися спортивними спорудами;

- менеджерами шоу-, кіно-, відео-, театральних підприємств — на відвідини їх туристами;

- дирекціями заповідників, заповідників, садово-паркових, мисливських і риболовецьких господарств — з метою забезпечення туристам відпочинку і обслуговування у вказаній місцевості;

- місцевими муніципальними властями — на предмет паблік рілейшн свого бізнесу, орієнтованого на споживача і оточуючу його середовище.

Взаємодія з постачальниками послуг на тури повинна носити як перспективний, так і поточний характер. Повинне здійснюватися постійне опрацьовування нових і контроль діючих турів і туристських програм.

4. Розрахунок вартості туру, транстуру і визначення ціни з урахуванням ринкової ситуації. Встановлення тарифів і цін на свої послуги з комплектації турів різного складу, класності і ін.

5. Забезпечення туристів, мандрівних по маршрутах турів, всіма необхідними матеріалами рекламно-сувенірного характеру, спеціальним спорядженням і інвентарем.

6. Підготовка, підбір і призначення на маршрути кадрів, що виконують функції контакту з туристами, координації і контролю за виконанням програм обслуговування (гідів-екскурсоводів, інструкторів, аніматорів, методистів і т. д.).

7. Рекламно-інформаційна діяльність для просування свого туристського продукту до споживачів.

8. Просування і реалізація турів споживачам через систему турагентств.

9. Контроль за надійністю і якістю обслуговування.

10. Постійний оперативний зв'язок з туристами під час обслуговування, рішення виникаючих питань.


1912213913665159.html
1912322186035136.html
    PR.RU™