ВВЕДЕННЯ

У загальній системі підготовки лікаря професійна патологія є однією із загальнотерапевтичних дисциплін. Головна мета курсу професійної патології полягає в тому, щоб навчити студентів методам обстеження хворого, діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених професійних захворювань, організаційним заходам в процесі професійних захворювань, принципам проведення професійного відбору, трудової експертизи.

У короткому посібнику з професійних хвороб висвітлені питання етіології, патогенезу професійних захворювань, їх клініки, лікування, профілактики і експертизи працездатності з урахуванням сучасних досягнень медицини, виходячи з теорії цілісності організму і його нерозривного зв'язку з навколишнім середовищем.

У посібнику представлені пилові хвороби системи органів дихання, вплив отруєнь солями важких металів, пестицидами, бензолом і його похідними, а також іншими токсичними речовинами на різні системи організму; висвітлені питання патологічної дії фізичних виробничих чинників: шуму, вібрації, змін атмосферного тиску, іонізуючого і електромагнітного випромінювань. Приділена належна увага професійній патології опорно-рухового апарату.


ВВЕДЕННЯ В КЛІНІКУ ПРОФХВОРОБ.


1914895032918145.html
1914962930129320.html
    PR.RU™